Telefoon: (030) 266 13 40   |   Email: info [at] overvechtgezond [dot] nl

Stichting Overvecht Gezond

In de Utrechtse wijk Overvecht werken huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers en veel andere zorgverleners samen. In de samenwerkingsorganisatie Overvecht Gezond bundelen professionals en praktijken in de eerstelijns gezondheidszorg hun krachten. Wij zetten ons in om goede en toegankelijke zorg en hulpverlening te bieden voor alle bewoners in Overvecht. Overvecht Gezond staat voor een integrale aanpak op wijkniveau, waarbij professionals vanuit een duurzame samenwerking proactief inhaken op de (toekomstige) gezondheidsproblemen bij hun patiënten.

De activiteiten van Overvecht Gezond passen bij Gezonde Wijk Overvecht. Samen met partners werkt Overvecht Gezond aan de versterking van de eerstelijnszorg en de verbinding met tweedelijnszorg, preventie, welzijn en wonen.