Stichting Overvecht Gezond

Overvecht Gezond is een initiatief van enkele gezondheidscentra in de Utrechtse wijk Overvecht. De gezondheidscentra werken samen aan goede en toegankelijke zorg in de wijk. Overvecht Gezond is niet een nieuwe voorziening in de wijk. Het is een samenwerkingsverband waarbij steeds meer zorg- en dienstverleners in Overvecht zich aansluiten. Zo kan Overvecht Gezond de verschillende vormen van hulp en ondersteuning beter op elkaar afstemmen. Het uiteindelijke doel is een betere gezondheid voor alle bewoners van Overvecht.