4 Domeinenmodel

Het 4 Domeinenmodel (4D-model) is een communicatie- en analysemodel voor professionals in het medische en sociale domein. Het is te gebruiken in de zorgverlening aan patiënten met complexe problematiek. Een uitgebreide beschrijving van het 4 Domeinenmodel leest u in de bijlage.
 
 
Bijlage