Apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk

In Overvecht werkt sinds enkele jaren een apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijken. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgmodel bijdraagt aan betere kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie in de eerste lijn. Het risico op medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen is verminderd tov reguliere zorg. Huisartsenpraktijk Carnegiedreef en Huisartsenkliniek Overvecht hebben aan het onderzoek meegewerkt dat is uitgevoerd door het UMCU (POINT-onderzoek). Op 29 januari 2018 promoveerde Ankie Hazen op het onderzoek. 

Bijlage