Krachtige basiszorg werkt!

Krachtige basiszorg is een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de cliënt op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, klanten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant!

De huisarts: ‘…Als professional heb je maar een klein stukje van de puzzel. Met elkaar beschikken we over meer kennis en kunnen we samen met de cliënt veel verder komen.’ Lees het interview met huisarts Nikki Makkes.

Een grote groep bewoners in de Utrechtse wijk Overvecht kampt met een slechte gezondheid, veelal in combinatie met werkloosheid, schulden of psychische problemen. In de wijkaanpak Krachtige basiszorg werken Overvecht Gezond (samenwerkingsverband eerstelijnspraktijken) en de Buurtteamorganisatie Sociaal en Jeugd&Gezin succesvol samen om juist voor deze risicogroep afspraken en werkwijzen te ontwikkelen. Het ondersteunt bewoners in de wijk door te kijken naar wat mensen nodig hebben om daar een integraal aanbod op af te stemmen. De samenwerking wordt uitgebouwd met wijkverpleging, GGZ, JGZ, wijkspecialisten, paramedici, sociale makelaars en anderen.

Medewerker buurtteam: ‘…Als je een probleem alleen vanuit het sociale domein bekijkt, zie je niet altijd waar iemands eigen kracht ligt.’  Lees het interview met buurtteammedewerker Linda Baars.       

Nieuwe manier van kijken

Krachtige basiszorg vraagt van professionals een nieuwe manier van kijken, leren en werken. De aanpak houdt meer in dan afspraken met elkaar maken. De kracht ligt ‘m in het doen! Betrokken professionals organiseren ‘inloopspreekuren’ bij elkaar, spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en overleggen waar nodig . Het 4D-model staat bij deze samenwerking centraal. Dit model is in de praktijk ontwikkeld. Het is één van de instrumenten in de succesvolle methode om medische en maatschappelijke hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en complexe, vastgelopen hulpverleningssituaties opnieuw richting te geven.

Praktijkverpleegkundige GGZ: ‘Krachtige basiszorg is (mede) verantwoordelijkheid nemen zonder het direct zelf op te lossen’.  

Krachtige basiszorg werkt!

Professionals ervaren meer voldoening in hun werk omdat ze beter weten hoe te handelen. Cliënten ervaren een betere gezondheid doordat ze serieus worden genomen en weten hoe in beweging te komen.

NIVEL onderzoek maakt zeer aannemelijk dat de aanpak leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek van Zilveren Kruis Achmea toont aan dat bij de groep met een Krachtige basiszorg aanpak het zorggebruik is afgenomen, terwijl het zorggebruik in de controlegroep juist is gestegen. Zou het zorggebruik van deze groep minimaverzekerden van Overvecht Gezond net zo gestegen zijn als de controlegroep dan zou er in 2015 €356 per persoon meer uitgegeven zijn aan poliklinische dbc’s. Na aftrek van de extra vergoeding die Overvecht Gezond kreeg komt het over alle 1.641 verzekerden met een minimapolis neer op een besparing van ruim een half miljoen. 

Het project “Krachtige basiszorg; doorontwikkeling en evaluatie van de aanpak en de ontwikkeling van een samenwerkings- en financieringsmodel medisch en sociaal” werd in de periode 2014 - 2016 uitgevoerd door Overvecht Gezond (samenwerkingsverband eerstelijnspraktijken), Buurtteamorganisatie Sociaal, Zilveren Kruis, gemeente Utrecht, partners in de wijk, Raedelijn en NIVEL als kennispartner en is gefinancierd met subsidie van het innovatiefonds SAG.

Wil je op de hoogte blijven stuur dan een mail met je naam en de toevoeging Krachtige basiszorg aan: info [at] krachtigebasiszorg [dot] nl Je ontvangt dan de nieuwsbrief over de ontwikkelingen en aanpak.

Meer informatie over de aanpak en de resultaten vind je in onze brochures Krachtige basiszorg.

.

Bijlage