Stichting Overvecht Gezond

Overvecht Gezond is een initiatief van de gezondheidscentra in de Utrechtse wijk Overvecht. Overvecht Gezond sluit overeenkomsten met zorgverzekeraars voor geïntegreerde eerstelijnszorg en gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met partners in de wijk. Binnen Overvecht Gezond werken professionals samen aan zorgprogramma's en innovatieve projecten. Daarnaast biedt Overvecht Gezond een platform voor bijeenkomsten en scholing. Overvecht Gezond is niet een nieuwe voorziening in de wijk. Het is een samenwerkingsverband van gezondheidscentra, waarbij steeds meer zorg- en dienstverleners in de wijk zich aansluiten. Overvecht Gezond faciliteert de samenwerking, ontwikkelt beleid en maakt goede werkafspraken mogelijk. Zo kan Overvecht Gezond een voortrekkersrol spelen bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in de wijk. Voor kwetsbare groepen jongeren, volwassenen en ouderen in de wijk, zet Overvecht Gezond speciale programma's op. Het uiteindelijke doel is een betere gezondheid voor alle bewoners van Overvecht.