Hoe werken wij?

De rol van zorgverleners is niet alleen het helpen oplossen van specifieke gezondheidsklachten, maar ook het ondersteunen van mensen in het voeren van de regie over hun eigen gezondheid. Het gaat erom mensen aan te spreken op hun eigen kracht en hun vermogen tot zelfsturing en natuurlijk herstel te ondersteunen.

Hoe werken wij?
Mensen die kampen met uiteenlopende problemen komen veel bij de huisarts. Hun klachten hebben soms een duidelijke medische oorzaak, maar soms ook niet. Ons gezondheidssysteem gaat echter uit van één klacht en een bijpassende medische oplossing. Dat werkt niet altijd. We moeten in dat geval naar een andere denk- en werkwijze. Overvecht Gezond wil mensen met vragen over hun gezondheid en hun leven beter in staat stellen om voor zichzelf te zorgen. Het zelf voeren van de regie over gezondheid en welzijn is hierbij een cruciaal begrip. Het is essentieel dat patiënt en zorgverlener samen optrekken om deze eigen regie te versterken.
Door onderlinge samenwerking kunnen huisartsen en andere zorgverleners de wijkbewoners beter ondersteunen. De zorg- of hulpverlener moet dan ook zijn eigen domein durven verlaten. Door te kijken waar in het leven van zijn cliënt problemen of klachten met elkaar samenhangen, vindt de hulpverlening, samen met de patiënt, de beste aangrijpingspunten voor ondersteuning. 

Een betere afstemming en samenwerking tussen verschillende zorg- en dienstverleners zorgt voor effectievere zorg en hulp. De generalistische en laagdrempelige eerstelijn kan hierin een belangrijke rol spelen. De gezondheidscentra van Overvecht Gezond bieden verschillende hulpverleners een plek voor spreekuren, onderlinge afstemming en overleg.
De deelnemers aan Overvecht Gezond hebben samenwerkingsafspraken met fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, wijkverpleegkundigen, sociale buurtteams, psychologen, logopedisten en podotherapeuten. In de wijk zijn ook gezondheidsvoorlichters actief, met wie we samenwerken. En er is een groot aanbod van cursussen op het gebied van gezondheid en preventie, waar zorgverleners patiënten naar doorverwijzen.

Naar een geïntegreerde eerste lijn
De eerste lijn is het eerste aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsvragen. In geïntegreerde eerstelijnszorg wordt niet alleen ingezet op kwaliteitsverbetering en op zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen als diabetes en COPD. Ook gaat het om het doelmatig doorverwijzen naar specialistische zorg en kortdurende hulpverlening. In een achterstandswijk als Overvecht is echter meer nodig. In complexe situaties gaat het erom samen met de cliënt het gezondheidsprobleem te verhelderen en daarbij de juiste zorg, hulp of ondersteuning te zoeken. Dat kan (para)medische hulp zijn, maar ook bestaand aanbod vanuit welzijn of preventie. Daarnaast is goede samenwerking met medische specialisten belangrijk om meer specialistische zorg ‘dichtbij huis’ aan te bieden.