Samenwerking in Gezonde Wijk Overvecht

Met duurzame samenwerking op het snijvlak van welzijn, publieke gezondheid en zorg is voor wijkbewoners veel gezondheidswinst te realiseren. In Gezonde Wijk Overvecht werken Zilveren Kruis en gemeente Utrecht met de organisaties in de wijk aan het verbeteren van de gezondheid van bewoners. Gezonde Wijk Overvecht richt zich vooral op volwassenen met vage klachten en een grote zorgvraag. Gezonde wijk is onderdeel van het convenant Utrecht Gezond!. Samenwerkingspartners van Gezonde Wijk Overvecht zijn Careyn, Indigo, Overvecht Gezond, St. Antonius ziekenhuis, Wijk&Co, Zilveren Kruis en de gemeente Utrecht.

Bewoners, wijkproffessionals en gemeente Utrecht hebben gezamenlijk een plan gemaakt om Overvecht versneld te ontwikkelen en te versterken. Dit plan heet de Versnelling van Overvecht. De gemeente investeert extra geld in werk en ondernemerschap, in talentontwikkeling van jongeren, opvoeden, veiligheid en werkt samen met bewoners en wijkproffessionals aan een wijk waar mensen gezond zijn. De Gezonde wijk maakt onderdeel uit van de Versnelling.   

 

Bijlage