Wijkprofiel

In de wijk Overvecht wonen ruim 31 duizend mensen, ongeveer 11 procent van de Utrechtse bevolking. Maar liefst 63% heeft een inkomen beneden modaal en 47% is laag opgeleid. De helft is van de bevolking is van allochtone afkomst. Van de inwoners ervaart 33 % hun gezondheid als matig of slecht en 17% ervaart onvoldoende regie over het eigen leven. De sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Overvecht zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dat is in de eerste lijn goed merkbaar en voelbaar. Van de bewoners heeft 52%  twee of meer ziekten. Bij veel patiënten is er sprake van ‘gestapelde’ problematiek, ofwel problemen in meerdere levensgebieden: medisch, sociaal-maatschappelijk en psychisch.
 
Meer cijfers vindt u in het Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2014 van de gemeente Utrecht.