Corona-epidemie

Om onze partners in de wijk te informeren over de stand van zaken betreffende de corona-epidemie zijn vorige week zoveel mogelijk organisaties aangeschreven met onderstaande informatie.

Beste collega, partner uit de wijk,
In verband met de corona-epidemie wil ik u graag informeren over de organisatiestructuur van de huisartsen in de wijk in deze context.
Gaston Marges en ik zijn samen al enige jaren wijkcoördinator van huisartsenzorg in geval van rampen en epidemieën in de wijk Overvecht.
Belangrijkste doel hierbij is om de continuïteit van zorg te waarborgen.
Er is een korte communicatielijn van de GGD en de VRU (veiligheidsregio Utrecht) naar de coördinerende wijkhuisartsen van de stad Utrecht.
Ook in de wijk is er een korte lijn van Gaston Marges en mijzelf naar alle huisartsenpraktijken.
Wij baseren ons beleid telkens op het advies van de GGD en de VRU. 
Zoals u allen merkt volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Ook wisselt het advies van de GGD soms in hoog tempo.
Net als iedereen moeten wij dus steeds ons beleid aanpassen.
Wij adviseren u om de website van het RIVM in de gaten te houden voor informatie rond maatregelen en wijzigingen daarin. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals

U kunt ervan uitgaan dat we in dezen korte lijnen met de GGD hebben en ons strikt houden aan hun advies.
Dan rest mij nog u heel veel succes te wensen met alle werkzaamheden en uitdagingen de komende periode!
Mede namens Gaston Marges

Met vriendelijke groet,
Nikki Makkes

Huisarts, Kaderhuisarts GGZ
Huisartsenkliniek Overvecht
Voorzitter Stichting Overvecht Gezond
Kastordreef 1
3661EJ Utrecht

Copyright 2023 © All rights reserved.