Dialoogbijeenkomst over de vaccinatiebereidheid in Overvecht

Op 17 mei is door het wijkplatform Overvecht een dialoogbijeenkomst georganiseerd over de vaccinatiebereidheid in Overvecht. Nikki Makkes was namens de huisartsen aanwezig om een toelichting te geven. U in de wijk heeft hier een item over gemaakt.

Copyright 2023 © All rights reserved.