Inspectierapport over de samenwerking bij de zorg voor kwetsbare ouderen in Utrecht-Overvecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft eind september haar rapport over de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen in Utrecht-Overvecht gepubliceerd. 

Steeds meer kwetsbare ouderen blijven thuis wonen. Hun complexe zorgvraag op verschillende domeinen vraagt om afstemming. De inspectie toetst sinds 2017 hoe zorgnetwerken rond de kwetsbare ouderen samenwerken. Uit eerder onderzoek elders bleek dat de coördinatie en afstemming in het zorgnetwerk rond kwetsbare ouderen verbetering behoeft.  Deze toetsing vond vanaf februari 2020 plaats in Utrecht, Overvecht. Een groot aantal zorgverleners in de wijk heeft meegewerkt aan deze toetsing. 

Op basis van haar onderzoek concludeert de inspectie dat de kwetsbare oudere centraal staat in het zorgnetwerk in Utrecht-Overvecht, waarbij de oudere zoveel mogelijk zelf de regie houdt. De afgelopen jaren is er in Overvecht met projectfinanciering geïnvesteerd in een proactieve aanpak en de samenwerking in de wijk en dat zag de inspectie terug in haar onderzoek.

De inspectie signaleert echter ook dat de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging onder druk staat en heeft een aantal punten benoemd ter verbetering. Het gesprek tot de aanbevelingen daartoe, is de opdracht waar de verschillende partijen nu voor staan. Een vertegenwoordiging van de huisartsenzorg en de wijkverpleging, zorgverzekeraar en gemeente zullen de komende periode met elkaar in gesprek  moeten gaan om te komen met een voorstel tot duurzame oplossingen.   

Meer informatie over het rapport: Lees hier -> de publicatie.

Copyright 2023 © All rights reserved.