Onderzoek laat zien: Overvechtse kinderen verbeteren hun uithoudingsvermogen door deelname aan FitGaaf.

Binnen Overvecht wordt met subsidie van Samen voor Overvecht FitGaaf uitgevoerd, een gecombineerde leefstijl interventie voor kinderen. Onderzoeksbureau Rescon heeft op verzoek van Overvecht Gezond, de effectiviteit van FitGaaf in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gevalideerde Fitkids Treadmill Test. Deze test meet het uithoudingsvermogen van de kinderen met behulp van een motor-aangedreven loopbandergometer. Onderzoek onder 62 kinderen, die meegedaan hebben aan het programma van FitGaaf, laat zien dat kinderen na deelname aan het programma een verbeterd uithoudingsvermogen hebben. Hierbij hebben correcties plaatsgevonden voor de invloed van leeftijd. Bij de start van FitGaaf viel 74% van de deelnemende kinderen binnen de laagste percentielscore van de Fitkids Treatmill. Na afronding van Fit gaaf was dit nog maar 19%. Liefst 10% van de kinderen viel na afronding van FitGaaf in de hoogste percentielscore van de Fitkids Treatmill. Al met al een fantastisch resultaat. Een uitgebreide rapportage is terug te vinden in de bijlage.

Copyright 2023 © All rights reserved.