Publicatie van RVS: “hoor mij nou”

Er is een nieuwe publicatie van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) verschenen: “hoor mij nou”. Complexe problemen vragen om meer dan een medische bril. RVS slaat de spijker op zijn kop met dit advies.

Bij de totstandkoming van dit advies hebben deelnemers Krachtigebasiszorg.nl mogen participeren in expertteams en het aanleveren van casuïsitiek. 

https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/hoor-mij-nou 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/10/15/hoor-mij-nou

Copyright 2023 © All rights reserved.