Welzijn Op Recept

Tijdens de lockdown is het aantal verwijzingen met Welzijn op Recept geminimaliseerd. Heel langzaam neemt dit aantal nu weer toe. Ook al zijn we nog niet af van beperkingen door Corona, er kan heel veel wél. De sociaal makelaars, beweegmakelaars, ambassadeurs van het NIZU, in Oog in Al de mensen van Het Wilde Westen, ze zetten al hun mogelijkheden en creativiteit in om (doorverwezen) bewoners te steunen.  Extra te steunen waar nodig, want voor sommige mensen is deze periode extra moeilijk!

Met de bijgevoegde digitale poster willen we dit signaal afgeven aan alle professionals in de eerstelijnszorg; in één beeld laten zien dat er van alles kan en dat een verwijzing altijd  tot contact leidt!

Copyright 2023 © All rights reserved.