Vrijwilligers

U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en de regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp.

Website

Handjehelpen ondersteunt mensen die af en toe een steuntje in de rug nodig hebben. Dat doen zij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden.

Website

Burezina is een plek waar buurtbewoners zelf activiteiten voor de buurt kunnen organiseren. 

Website

Copyright 2023 © All rights reserved.