Netwerk geboortezorg

Op 20 mei is het Netwerk Geboortezorg Overvecht van start gegaan. Het netwerk geboortezorg richt zich op de geïntegreerde zorg voor kwetsbare zwangeren en hun baby. Partijen als verloskundigen, huisartsen, buurtteams, JGZ, verslavingszorg en wijkverpleegkundigen werken samen om zwangere vrouwen die in een kwetsbare positie zitten effectief te ondersteunen.

Copyright 2023 ┬ę All rights reserved.