Gezondheidscentra

Bij Overvecht  Gezond zijn vijf gezondheidscentra aangesloten. In deze gezondheidscentra werken huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, ggz-hulpverleners en verschillende andere zorg- en hulpverleners. De verschillende disciplines in de centra werken steeds meer samen. Ze zoeken daarvoor nieuwe vormen van zorgverlening. De huisartsenpraktijken spelen daarin een coördinerende rol.

Contactgegevens:

Gezondheidscentrum de Amazone
Amazonedreef 41A
Tel. 030-2616072
Website

Eerstelijnscentrum Carnegiedreef
Carnegiedreef 18
Tel. 030-2617656
Website

Huisartsenpraktijk de Lichtenberch
Lichtenberchdreef 1
Tel. 030-2627200
Website

Gezondheidscentrum de Neckar
Werradreef 3
Tel. 030-2642630
Website

Huisartsenkliniek Overvecht
Kastordreef 1
Tel. 030-2611126
Website

Copyright 2020 © All rights reserved.