Skip to main content

Gezondheidscentra

Bij Overvecht Gezond zijn negen gezondheidscentra/huisartsenpraktijken aangesloten. In deze praktijken werken huisartsen samen met verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, ggz-hulpverleners, en andere zorg- en hulpverleners. De verschillende disciplines werken steeds meer samen. Ze zoeken daarvoor nieuwe vormen van zorgverlening. De huisartsenpraktijken spelen daarin vaak een coördinerende rol.

Contactgegevens:

Gezondheidscentrum de Amazone
Amazonedreef 41A
Tel. 030-2616072
Website

Huisartsenpraktijk Bode
Werradreef 3
Tel. 030-2642630
Website

Eerstelijnscentrum Carnegiedreef
Carnegiedreef 18
Tel. 030-2617656
Website

Huisartsenpraktijk Gagelhof
Zambesiedreef 165
Tel. 030-2613802
Website

Huisartsenpraktijk Kleinveld
Zambesidreef 171
Tel. 030-2006048
Website

Huisartsenpraktijk de Klop
Andesdreef 65
Tel. 030-3074467
Website

Huisartsenpraktijk de Lichtenberch
Lichtenberchdreef 1
Tel. 030-2627200
Website

Huisartsenpraktijk de Neckar

Werradreef 3
Tel. 030-2642630
Website

Gezondheidscentrum Kastordreef
Kastordreef 1
Tel. 030-2611126
Website