Het 4D-model

Het 4Domeinen model (4D-model) is een praktisch instrument dat is ontwikkeld in de spreekkamer van twee huisartsen van Overvecht Gezond. Het is gebaseerd op integraal, biopsychosociaal denken en handelen. Het model wordt als instrument gebruikt in de samenwerking en communicatie en voor integrale inventarisatie in het medische en in het sociale domein.

Samenwerking
Het 4D-model ondersteunt de interactie tussen professionals onderling, maar ook tussen professional en patiënt (of bewoner). Het is een dynamisch en interactief instrument dat samen met de betrokkene wordt ingevuld. Het samen invullen is één van de belangrijkste interventies die met het instrument kunnen worden gedaan. Een andere is het laten prioriteren door de betrokkene zelf waarmee hij aan de slag wil gaan en het maken van een gezamenlijk plan daartoe.

Complexe vraagstukken
Naast inzet om te inventariseren, overzicht te creëren en te prioriteren kan het 4D-model ook worden gebruikt om onderlinge verbanden te verhelderen tussen domeinen óf verwachtingen in de zorg of ondersteuningsrelatie te verhelderen. Ook in de samenwerking wordt het 4D-model gebruikt, bijvoorbeeld om af te stemmen tussen professionals en in casuïstiekbesprekingen.

Documenten

Quote

Nu is mijn emmer een stuk leger’
“De huisarts heeft het 4D-model een keer voor me getekend. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel, ik wilde niet meer. Ik kwam binnen met een emmer vol problemen. Zij heeft het model samen met mij ingevuld, voor mij, met mij. Zo leer je elkaar kennen. ‘Kom eens even lekker zitten, we gaan in kaart brengen waar je last van hebt.’ We hebben dingen aangepakt, eerst dit, dan dat. Nu is mijn emmer een stuk leger.” – een patiënt uit Overvecht – 

Copyright 2023 © All rights reserved.