GGZ

In de wijk
De huisartsen en POH-GGZ (praktijkondersteuners huisarts) bieden basiszorg voor patiënten met GGZ-problematiek. Overvecht Gezond investeert in de teamsamenwerking, de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijken en de samenwerking met professionals in de wijk. De huisartsen en POH-GGZ werken nauw samen met de buurtteams en disciplines in de GGZ. In Overvecht werken twee gebiedsteams voor GGZ. Hierin werken professionals van de specialistische GGZ en ondersteuning samen in één team. Daarnaast is er samenwerking met de generalistische basis GGZ.

Samenwerkingsafspraken
In de wijk zijn verschillende samenwerkingsafspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de overdracht vanuit de specialistische zorg naar de basiszorg van chronische cliënten en afspraken rond het op- en afschalen van specialistische zorg. In alle vormen van samenwerking staat ‘casuïstiek bespreken’ en ‘samen leren’ centraal. Daarbij wordt de methodiek van het 4D-model als basis gebruikt.

SOLK
Voor cliënten met SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) is er het zorgprogramma SOLK. Daarnaast organiseert Overvecht Gezond periodiek een casuïstiekbespreking voor professionals. Hier wordt door een ervaren multidisciplinair team advies gegeven over SOLK en complexe hulpvragen.

NHG-congres 2018, Samenwerken in de wijk

SOLK

Artikel NTvG: Klinische les – Samenwerken rond onverklaarde klachten
Zorgprogramma SOLK

Quote

Praktijkverpleegkundige GGZ: ‘Krachtige basiszorg is (mede) verantwoordelijkheid nemen zonder het direct zelf op te lossen’.  

Copyright 2020 © All rights reserved.