Jeugd

In de wijk
In de zorg voor jeugd werken de huisartsen in de basiszorg nauw samen met de gezinswerkers van het buurteam jeugd en gezin en met de JGZ-artsen en -verpleegkundigen in de wijk. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om de zorg voor de jeugd te verbeteren. In de samenwerking staat het samen leren centraal, er wordt gebruik gemaakt van het 4D-model als basis.
Daarnaast werken de huisartsen ook samen met andere partners in jeugd in de wijk: aanvullende jeugdhulp, Veilig Thuis, verloskundigen/kraamzorg, (voor)school, kinderfysiotherapeuten, kinderdi√ętisten en logopedisten.

FitGaaf
FitGaaf is een leefstijlprogramma van 12 weken voor kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 17 jaar die overgewicht hebben en daardoor niet lekker in hun vel zitten. Lees verder ->

Netwerk geboortezorg
In Overvecht is een netwerk geboortezorg opgericht. Een netwerk voor alle professionals die direct contact hebben met zwangeren en ouders van pasgeborenen in Overvecht. Doel is het netwerk in Overvecht te versterken, zodat de professionals optimaal kunnen samenwerken en bijdragen aan diezelfde kansrijke start.

Copyright 2020 © All rights reserved.