Krachtige basiszorg

Donderdag 1 december vond de bijeenkomst plaats over Krachtige basiszorg in Zimihc Stefanus. Een hele diverse groep aanwezigen waaronder medewerkers van het buurtteam, praktijkondersteuners, doktersassistentes, huisartsen, praktijkmanagers, fysiotherapeuten en ga zo maar door. Dat is ook precies waar Krachtige basiszorg voor staat: integrale samenwerking. Onder publicaties kunt u de workshops terugvinden.

Krachtige basiszorg
Veel inwoners in Overvecht kampen met een slechte gezondheid, vaak in combinatie met werkloosheid, schulden of psychische problemen. In de integrale wijkaanpak ‘Krachtige basiszorg’ werken huisartspraktijken, buurtteams en andere partners op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie succesvol samen om de bewoners hierbij te ondersteunen. Ze gaan samen met de cliënt op zoek naar een passende oplossing.

Betere zorg, minder zorgkosten
Krachtige basiszorg leidt tot bijzondere resultaten aan alle kanten. Professionals weten beter hoe te handelen. Cliënten ervaren een betere gezondheid doordat ze serieus worden genomen en weten hoe in beweging te komen. En de zorgkosten verminderen significant!

Nieuwe manier van kijken
Krachtige basiszorg vraagt van professionals een nieuwe manier van kijken, werken én leren. Professionals organiseren ‘inloopspreekuren’ bij elkaar, overleggen waar nodig en we organiseren samen scholing in de wijk. De samenwerking is gebaseerd op het 4D-model.

Duurzame verbetering
Uit NIVEL-onderzoek (2017) blijkt dat deze aanpak de kwaliteit van de zorg duurzaam verbetert. Onderzoek van Zilveren Kruis Achmea toont aan dat het zorggebruik significant is afgenomen, terwijl het zorggebruik in de controlegroep juist is gestegen. De besparing komt neer op ruim een half miljoen euro in één jaar tijd. 

Toolkit Krachtige basiszorg
Door onderzoekers van het Nivel en stichting Overvecht Gezond is de Toolkit Krachtige basiszorg samengesteld. De Toolkit Krachtige basiszorg geeft een beschrijving van de aanpak en bevat de instrumenten en visiedocumenten zoals die in de loop van de tijd in Overvecht zijn ontwikkeld. Link naar  -> de Toolkit

Implementatie bij twaalf locaties in achterstandswijken
Vanaf januari 2019 wordt Krachtige basiszorg ook geïmplementeerd in andere gezondheidscentra en wijken in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op de Website van het netwerk Krachtige basiszorg kunt u meer informatie vinden.

Documenten

Publicaties

Quotes

 ‘Als je een probleem alleen vanuit het sociale domein bekijkt, zie je niet altijd waar iemands eigen kracht ligt.’ Lees het hele interview met Linda Baars, medewerker buurtteam.

Dankzij Krachtige basiszorg voel ik me minder overvraagd door de complexiteit van alledag. Ik kan mijn werk beter doen.’ Lees het hele interview met Nikki Makkes, huisarts.

Copyright 2023 © All rights reserved.