Ouderen

Overvecht Gezond zet zich in voor optimale samenwerking tussen de disciplines uit de verschillende domeinen in de zorg rond de kwetsbare ouderen in de wijk. Deze groep heeft vaak te maken met complexe problematiek en blijft langer thuis wonen.

Er is aangesloten bij de projecten OM U en periodiek wordt de multidisciplinaire casuïstiek bespreking ouderenzorg in Overvecht georganiseerd. De netwerkorganisatie wordt door betrokken professionals actief onderhouden.

 

Copyright 2020 © All rights reserved.