Skip to main content

Ouderen

Overvecht Gezond zet zich in voor optimale samenwerking tussen de disciplines uit de verschillende domeinen in de zorg rond de kwetsbare ouderen in de wijk. Deze groep heeft vaak te maken met complexe problematiek en blijft langer thuis wonen.

Er is aangesloten bij de projecten OM U en periodiek wordt de multidisciplinaire casuïstiek bespreking ouderenzorg in Overvecht georganiseerd. De netwerkorganisatie wordt door betrokken professionals actief onderhouden.

De Victor
Bij kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag zijn er vaak meerdere zorgverleners betrokken. Voor de patiënt en het netwerk is het dan belangrijk om duidelijkheid te hebben wie er de coördinatie op zich neemt.
In Overvecht hebben we afgesproken om naar beproefd voorbeeld van Zuilen-Ondiep, hiervoor het begrip VICTOR te gebruiken. Lees verder->

VICTOR staat voor:
Verantwoordelijkheid afstemming zorg
Informatie verzamelen en ordenen
Contact houden en initiëren
Taken verdelen
Overzicht houden
Reflecteren en evalueren
Een VICTOR kan een betrokken mantelzorger, buurtteammedewerker, wijkverpleegkundige, casemanager dementie of andere hulpverlener zijn. Dit is mede afhankelijk van het probleem, dat op dat moment, op de voorgrond staat.  De betrokken zorgverleners noteren in hun dossier wie de VICTOR is met de contactgegevens. 

Voor de onderlinge communicatie met elkaar is OZO verbindzorg een goed hulpmiddel. 

 

Filmpje met uitleg Victor