Alliantie Gezonde wijk Overvecht

In de Alliantie Gezonde wijk Overvecht werken organisaties samen in de wijk aan het verbeteren van de gezondheid van inwoners. De Alliantie biedt de infrastructuur om elkaar te ontmoeten, bewonersinitiatieven te betrekken, samen programma’s en aanbod te ontwikkelen en strategische keuzes te maken. Jaarlijks organiseert de Alliantie een wijkconferentie voor professionals en actieve bewoners uit de wijk.

Samen voor Overvecht 2019 – 2022
Kansen voor Overvecht staan centraal in de wijkaanpak Samen voor Overvecht die de gemeente Utrecht samen met betrokken bewoners en partijen in de wijk heeft ontwikkeld. De aanpak richt zich op vijf ambities: kwaliteit van wonen, perspectief voor jongeren, veilige buurt, zorg dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen. 

In de Alliantie Gezonde wijk werken we samen met partners en de gemeente mee aan het realiseren van de ambities. Met Krachtige basiszorg leveren we een belangrijke bijdrage door proactief te werken en de juiste zorg dichtbij en op maat te organiseren.
De wijkaanpak Samen voor Overvecht is het vervolg van het programma de Versnelling van de afgelopen jaren.

Het document Samen voor Overvecht is hier te lezen.

Copyright 2023 © All rights reserved.