Nieuwsflits Krachtige basiszorg: update dashboard in het HIS

Nu: update van het volledig nieuwe KBZ- dashboard voor het HIS!

Bij kwetsbare patiënten is er heel vaak risico op te veel (over)behandeling, of te weinig (onder)behandeling. Om dit goed in beeld te krijgen als huisarts, POH of assistente, én om informatie die nodig is voor zorgcoördinatie in één oogopslag te zien is een aanpassing in het Huisarts Informatiesysteem (HIS) nodig.Ook dit is een belangrijk onderdeel van Krachtige basiszorg. Lees verder ->

Copyright 2023 © All rights reserved.