In beweging & beweegconsult

In Beweging
Voor sommige mensen is het een grote stap om (fysiek) in beweging te komen, terwijl ze wel gemotiveerd zijn om te gaan bewegen. Vaak worden ze ernstig belemmerd door problemen met een emotionele, mentale of fysieke oorzaak.

Beweegcoach
Voor deze mensen is er het programma ‘In Beweging’. Dit programma ondersteunt mensen om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen. Zij krijgen begeleiding van een beweegcoach. Samen bewegen helpt om actiever in het leven te gaan staan. De ervaringen van deelnemers zijn positief; ze voelen zich een stuk beter. De beweegcoach werkt nauw samen met fysiotherapeuten, huisartsen, sociaal makelaars en SportUtrecht.

Gesprekken
Het programma In Beweging bestaat uit wekelijkse groepslessen waar mensen gedurende het jaar in- en uitstromen. Daarnaast krijgen deelnemers individuele coachingsgesprekken. Op maat ingezet en gericht op motiveren en vraagverheldering (wat past bij jou?). We hanteren het 4D-model. In Beweging wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht.

Meer informatie over In Beweging: Ilse Rietdijk, beweegmakelaar vitaliteit volwassenen Overvecht.

Beweegprogramma’s
De fysiotherapiepraktijken in Overvecht hebben speciale beweegprogramma’s en medische fitness voor cliënten met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

Beweegconsult
Het beweegconsult is een eenmalig fysiotherapeutisch consult van 30 minuten. Het is bedoeld voor mensen die niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Bewegen: mensen die (meer) moeten gaan bewegen maar die er, om wat voor reden dan ook, niet toe komen.

In het beweegconsult zoekt de fysiotherapeut samen met de cliënt een passende beweegactiviteit die voor de cliënt haalbaar is. Dat wil zeggen betaalbaar, bereikbaar en plezierig. Het beweegconsult verlaagt de drempel voor een cliënt om te gaan bewegen. Cliënten moeten wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben (het kost 1 behandeling). Of ze moeten het zelf betalen.

Beweeghulp

Documenten

Copyright 2020 © All rights reserved.